Teamverantwoordelijke groendienst

Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

Stad Aalst werft aan:

Teamverantwoordelijke groenonderhoud (m/v/x)

Heb jij groene vingers? Spreekt het motiveren en aansturen van medewerkers je aan? Hecht je groot belang aan veiligheid en ga je graag op zoek naar verbetermogelijkheden? Lees dan snel verder!
Hieronder vind je een beknopte beschrijving van deze vacature. Voor de volledige informatiebundel kan je terecht op www.aalst.be/vacatures.

Functieprofiel:

Je maakt als teamverantwoordelijke Groenonderhoud deel uit van het thema Ruimte, dienst Onderhoud openbaar domein en logistiek.
Het team Groenonderhoud staat in voor een gevarieerde aanplant, aanleg en onderhoud van alle openbare groenzones in Groot-Aalst en dit met een uitgebreid machine- en wagenpark. Je geeft leiding aan 45 collega’s opgedeeld in verschillende ploegen die elk instaan voor een specifieke taak. In de dagelijkse operationele aansturing van het team wordt je ondersteund door een beheerder. D.w.z. dat de beheerder instaat voor o.a. het bestellen van materiaal, het opvolgen van de werkzaamheden en het beheren van het machinepark. Je rapporteert aan het diensthoofd onderhoud Openbaar domein en logistiek.

Jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Je bent, vanuit je leidinggevende positie, verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van het team Groenonderhoud.
 • Je organiseert en coördineert de activiteiten van het team Groenonderhoud. Dit wil zeggen dat je o.a. de planningen opmaakt.
 • Je stuurt medewerkers aan en coacht hen om optimale prestaties, betrokkenheid en verdere persoonlijke ontwikkeling te behalen.
 • Je bewaakt en draagt actief bij aan een uniforme, klantvriendelijke en kwalitatieve dienstverlening binnen het team volgens vastgelegde termijnen en intern opgestelde richtlijnen. In dit kader behandel je ook alle meldingen / klachten m.b.t. groenonderhoud op het openbaar domein.
 • Je zoekt actief naar verbetermogelijkheden om de dienstverlening te optimaliseren.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming en stimuleert communicatie binnen het team.
 • Je hebt steeds oog voor alle veiligheidsaspecten en zorgt ervoor dat jouw medewerkers dit ook hebben.
 • Je fungeert als rolmodel voor de organisatiewaarden; samenwerken, vertrouwen, betrokkenheid en klantgerichtheid.
 • Je volgt, in overleg met het diensthoofd, het exploitatiebudget op. Je rapporteert hierover aan het diensthoofd.

Verwacht:

Jij…

 • Hebt een secundair diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • Hebt minimaal 3 jaar relevante beroepservaring als leidinggevende van arbeiders en/of ervaring in groenonderhoud.
 • Hebt voldoende kennis van planten, vegetatietypes, beheermethodes, machinekennis, …
 • Geeft leiding aan een team op een inspirerende en motiverende wijze.
 • Stelt proactief objectieven en tekent actieplannen uit, waarbij je de juiste personen en middelen inschakelt binnen de beschikbare tijd en budget.
 • Neemt kordaat beslissingen, op onderbouwde wijze en na afweging van alle relevante aspecten.
 • Bent sterk in samenwerken, zowel binnen het eigen team als met andere stadsdiensten en externe partners.
 • Bent klantgericht en gaat met interne en externe klanten om op een transparante, integere en objectieve manier.
 • Streeft hoge kwaliteit na in jouw werk en dat van je team, hecht groot belang aan veiligheid en hebt hier continu aandacht voor.
 • Reageert kalm en resultaatgericht op stress, ziet je prioriteiten helder, zowel voor jezelf als voor je team, en gaat constructief om met kritiek.

Aanbod:

Stad Aalst…

 • Biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan, want “Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
 • Heeft een voltijds contract van onbepaalde duur (bediendestatuut) als teamverantwoordelijke in de aanbieding waarbij je werkt in een systeem van vaste arbeidstijd (2 shiften) van 7u30 tot 15u30 en van 8 uur tot 16 uur.
 • Biedt je een loon binnen weddeschaal C4-C5 (brutowedde tussen 3.121,51 EUR / maand en 4.883,09 EUR / maand). Relevante anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector, privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende tewerkstellingsattesten worden onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald.
 • Geeft je de kans om aan de slag te gaan in het centrum Aalst, nl. de stedelijke werkhuizen (Bergenmeersenstraat 145, Aalst)
 • Vult jouw loon verder aan met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie. Daarnaast voorzien we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te oefenen (laptop, GSM met abonnement, persoonlijke beschermingsmiddelen, …)
 • Voorziet een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
 • Biedt een divers pakket aan voordelen, daar lees je alles over op www.aalst.be/vacatures.

Maar hoe solliciteer je nu?

 • Solliciteren doe je via de knop ‘Solliciteer nu’ waar je tot en met 15 mei 2023 een recent cv en jouw diploma kan opladen.
 • Een sollicitatie bestaat uit
  • Een schriftelijk gedeelte, dat plaatsvindt op 25 mei 2023;
  • Een assessment tussen 5 juni en 20 juni 2023;
  • Een mondeling gedeelte op 29 juni 2023.
 • Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je de beste sollicitatietips op www.aalst.be/vacatures .

Blijf je toch achter met vragen?

 • Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Ciska De Bock, recruiter via 0471 99 37 53 of via jobs@aalst.be.
 • Voor meer informatie over jouw kandidatuur kan je tussen 9u en 17u terecht bij Shani Bisback, dossierbeheerder via 053 72 32 50 of via jobs@aalst.be.
 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Pieter Lauwereys, diensthoofd onderhoud openbaar domein en logistiek via 053 72 31 97 of via pieter.lauwereys@aalst.be.
 • Locatie:Aalst
 • Sector:NON-PROFIT
 • Contactpersoon:Shani Bisback
 • Telefoon:053 72 32 50
 • E-mailjobs@aalst.be

Type Contract
Vaste jobs